O firmie Terbet-Recykling

Firma Terbet-Recykling za cel swojej działalności przyjęła wspieranie firm wyburzeniowych oraz budowlanych, zainteresowanych ekonomicznym zagospodarowaniem i wykorzystaniem odpadów budowlanych.

Usługi recyklingu gruzu świadczymy na najwyższym poziomie technicznym na terenie całego kraju. Przetwarzanie odpadów budowlanych na wysokiej jakości kruszywa budowlane o kubicznym ziarnie i stałym uziarnieniu oraz zadanej frakcji umożliwia ich wszechstronne zastosowanie jako

  • materiałów na podbudowy dróg i autostrad
  • materiałów do wymiany lub stabilizacji i wzmocnienia gruntu pod budynkami
  • materiałów na podsypki dla układanych nawierzchni utwardzanych.

Zapraszamy do współpracy.